Kultur.fm -  spolu za kultúru

Slovensko sa nachádza v zložitých časoch a okrem káuz, ktoré nás obklopujú, pozorujem aj isté zhrubnutie spoločnosti. Často premýšľam, čo s tým viem spraviť ja sám, či existuje nejaký spôsob ako prispieť k zmene. Hoci malej.

Naša online ticketingová platforma Tootoot.fm sa stará o veľa rôznych organizátorov a medzi nimi vnímam jednu špeciálnu skupinu, ktorú sme zastrešili pod označením KULTUR.FM.

Kultúrne centrá a občianske združenia, o ktorých hovorím, začínajú v poslednej dobe plniť nielen úlohu šírenia umenia, ale aj úlohu osvetových centier. Svojou činnosťou veľakrát dopĺňajú a suplujú naše školstvo, ktoré je dlhodobo zanedbávané (o tom možno v inom blogu). Okrem koncertov, divadelných predstavení a vernisáží organizujú aj rôzne workshopy, diskusie a prednášky, čím prispievajú k vzdelanej spoločnosti.

13227520_1093499144041753_227225256861676181_ojpgDiskusia “Kam smeruje Rusko” na Stanici-Záriečie v Žiline /  © MAxVd

Práve vzdelanú spoločnosť považujem za hnací motor pozitívnych zmien, ktoré nevyhnutne potrebujeme, preto je potrebné podporiť všetky aktivity, ktoré k nej prispievajú. Dlho som hľadal spôsob ako môžem zmysluplne prispieť aj ja a práve Kultur.fm je zhmotnením tejto snahy. Zastrešujeme nezávislé kultúrne centrá a aktivity na Slovensku, ktorých misiou je šíriť kultúru, pomáhať jej rásť a vzdelávať spoločnosť.

22339709_864637513696037_2144309409924015956_ojpg

Diskusia v prešovskom klube Wave ~ centrum nezávislej kultúry / zdroj: Facebook

Nie je to útopia. Počas ciest naprieč Slovenskom som stretol neuveriteľne veľa šikovných a zanietených ľudí, ktorých nemotivuje zisk či spoločenský status. Svojpomocne sa im podarilo vybudovať ostrovy pozitívnej deviácie, ktoré inšpirujú a spájajú. Bolo pre mňa obohacujúce sledovať ako prirodzene sa týmto centrám podarilo vytvoriť okolo seba komunity ľudí, ktorí to vidia a cítia rovnako. V istom momente prichádza k efektu snehovej gule a dobré veci a správni ľudia sa násobia.

30052398_879914808857230_5995505808492321853_ojpg

Diskusia s režisérom Erikom Balážom a kameramanom Karolom Kaliským v Bašte Bardejov / zdroj: Facebook

Pod značkou Kultur.fm chceme podporovať dôležité centrá v regiónoch, chceme podporovať diskusie, ktoré prispievajú k názorovej rozmanitosti a radi by sme celkovo prispeli k lepšej a otvorenejšej spoločnosti.

Takže poďme spolu zamakať za kultúru. Pomáhať je v skutočnosti veľmi jednoduché.

32644692_1489775321145801_7520720282005274624_ojpg

Komunita v Novej Cvernovke v Bratislave / zdroj: Facebook

***

Autor: Michal Švihra