Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov

Zhromažďovanie informácií o používateľoch, ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany a spracovania osobných údajov dotýkajú - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “nariadenie") a zároveň zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”).  

Na tejto stránke nájdete nasledujúce informácie:

  • Zoznam údajov, ktoré získavame

  • Spôsob, ako údaje využívame

  • S kým údaje zdieľame

  • Vaše možnosti kontroly

  • Vaše práva

  • Ochrana Vašich údajov


Zoznam údajov, ktoré získavame


V prípade nákupu v Službe Tootoot požadujeme technické údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie Objednávky. Povinným údajom je e-mailová adresa. Je to jediný osobný údaj, ktorý pre spracovanie vašej Objednávky potrebujeme.


V prípade, že ste sa ako Používateľ registrovali do Služby Tootoot ako fanúšik (ďalej len “služba”), pýtame si od Vás údaje potrebné pre vytvorenie personalizovaného profilu a to v rozsahu: emailová adresa, používateľské meno, fotografia.


V prípade, že ste sa ako Používateľ registrovali do Služby Tootoot ako promotér, umelec, festival, klub alebo médium (ďalej len “služba”), pýtame si od Vás údaje potrebné pre vytvorenie PRO profilu a to v rozsahu: emailová adresa, používateľské meno, fotografia, fakturačné údaje.


V prípade, ak sa u nás prihlásite cez svoje konto na sociálnej sieti Facebook, poskytne nám Facebook údaje ako Vaše meno, e-mailovú adresu, vek, pohlavie, miesto bydliska, zoznam obľúbených stránok na Facebooku. Zdieľanie týchto údajov medzi nami a Facebookom môžete kedykoľvek ukončiť pri správe vášho užívateľského profilu na Facebooku.


Počas využívania Služby Tootoot ukladáme informácie o tom, akým spôsobom využívate našu Službu - údaje o nákupnej histórii, čas a množstvo pridaných Hlasov, obľúbené žánre, navštevované typy podujatí. Získavame aj informácie o zariadeniach, z ktorých pristupujete k našim Službám (IP adresy), z cookies a podobných nástrojov.


Spôsob, ako údaje využívame


Na základe údajov, ktoré od vás získavame, Vám vieme poskytovať Službu Tootoot - podľa Podmienok používania


V prípade nákupu vstupenky bez registrácie ide o uskutočnenie nákupu bez potreby vytvoriť profil Používateľa. Na spracovanie Vašej objednávky potrebujeme Vašu správnu emailovú adresu.


V prípade používania registrovaného profilu fanúšika ide o uskutočnenie nákupu po prihlásení sa do profilu Používateľa, odporúčanie podujatí na základe Vásho používania služby Tootoot, hlasovanie vo verejných anketách Tootoot.


V prípade používania registrovaného profilu promotéra, umelca, festivalu, klubu alebo média ide o uskutočnenie nákupu po prihlásení sa do profilu Používateľa, odporúčanie podujatí na základe Vásho používania služby Tootoot, hlasovanie vo verejných anketách Tootoot, predaj vstupeniek, pridanie podujatia do katalógu podujatí Tootoot, prístup k analytickým výstupom anonymizovaných dát o zákazníkoch ako napríklad všeobecný počet nákupov, krivka dopytu, záujmy zákazníkov, záujmy hlasujúcich vo verejných anketách Tootoot.


Uvedené kontaktné údaje využívame na komunikáciu pri vybavovaní Objednávok, pri reklamáciách a pri poskytovaní Služby. Využívame ich aj pre fakturačné a účtovné účely.


V prípade udeleného súhlasu Vám posielame informačné emaily s odporúčanými podujatiami a to na mieru na základe vašej histórie používania Služby Tootoot, tiež komerčné emaily s aktuálnymi novinkami. Zasielanie týchto emailov viete jednoducho ovládať cez svoj profil Používateľa - po prihlásení v Menu v časti Môj Účet - zmeniť preferencie alebo zrušiť odosielanie kliknutím na “Zrušiť”.


Údaje, ktoré zbierame počas Vášho používania Služby, využívame na odporúčanie relevantných podujatí, produktov, iných profilov. Tieto údaje využívame používame pre reklamné, marketingové a analytické účely za účelom zlepšenia kvality našej Služby.


Údaje využívame aj v konaniach pred štátnymi a kontrolnými orgánmi a pri vymáhaní nárokov, ktoré nám vznikli.


Na všetky uvedené činnosti využívame aj súbory Cookies - viac o cookies sa dočítate tu.


S kým údaje zdieľame

Microsoft Azure - dátové centrum pre Službu Tootoot - poskytovateľ hostingu a virtuálneho servera.


Vaše možnosti kontroly a Vaše práva

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať bezplatne a kedykoľvek a to nasledovnými spôsobmi:

  • formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu tootoot@tootoot.co

  • Zrušením súhlasu v Menu - Nastavenie účtu - Zrušiť účet

Pokiaľ na spracúvanie vašich osobných údajov neexistuje právny základ, začneme ihneď s procesom vymazania (zabudnutia) vašich osobných údajov, doba spracovania tejto požiadavky je tak rýchla, ako to dovoľujú technické podmienky.


Súhlas s odosielaním marketingových, informačných a komerčných emailov môžete kedykoľvek upraviť alebo zrušiť a to nasledovnými spôsobmi:

  • Priamo v doručenom emaile - “Odhlásenie sa z newslettra”

  • Úpravou preferencií alebo zrušením v Menu - Email Notifikácie


Zaručujeme Vám všetky práva vyplývajúce z platnej legislatívy.


Ochrana Vašich údajov


Zaväzujeme sa prijať primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany vašich údajov (vrátane osobných údajov) pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Vaše osobné údaje chránime v súlade s požiadavkami platnej legislatívy. Vaše osobné údaje neprenášame aktívne do tretích krajín mimo Európskej únie.


Kontakt


Služba Tootoot je zároveň aj spracovateľom vašich osobných údajov.

V prípade nejasností, otázok alebo námietok voči spôsobu spracovania vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať.


TootooT s.r.o.

Sídlo: Mickiewiczova 2, 811 07, Bratislava

IČO 46 999 205
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1. Vložka